English English

Jednostka oceny materiałów palnych MPS

Jednostka analizująca czujnik gazu palnego

Spektrometr Własności MolekularnejTM (MPSTM) Jednostka oceny czujnika gazów palnych to przyjazny dla użytkownika system czujników opracowany do oceny wydajności wykrywania gazów palnych. System oceny przedstawiono na rysunku 1. Czujnik ma wymiary 20.0 ø x 16.6 mm ze złączem o średnicy 1.52 mm pins i łączy się z dostarczoną płytką ewaluacyjną w celu komunikacji z komputerem PC (USB) lub przerwania na sygnały poszczególnych czujników (opcjonalna 5-przewodowa wiązka). Czujnik zawiera element pomiarowy MPS, czujnik środowiskowy, mikroprocesor i wspierającą elektronikę. Dołączona jest ćwierćobrotowa plastikowa maska ​​przeciwgazowa i obudowa, aby zapewnić uszczelnioną przestrzeń nad czujnikiem do dostarczania gazu testowego.

Zawartość zestawu ewaluacyjnego

  • Oprogramowanie i sterowniki interfejsu czujnika MPSTM
  • Płytka ewaluacyjna + obudowa
  • Maska do dostarczania gazu ze zintegrowanymi zadziorami
  • Kabel USB A-mikro-B
  • Węże Tygon 1/4” (McMaster: 6516T17)
  • Wtyczka micro USB (nie pokazana -- opcjonalna)
  • Czujnik gazów palnych MPSTM S4 (sprzedawany oddzielnie)

Konsultacje Jakość powietrzaBezpieczeństwoCzysta energiaHVACPrzemysłowyGranatowyOil & Gas