English English

aplikacje olejowo-gazowe

Oil & Gas

  • filtry
  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Detektor wycieku czynnika chłodniczego i gazów toksycznych

Czujnik NDIR CH4 o bardzo niskiej mocy

Dostarczanie czujnika gazów palnych nowej generacji TrueLEL

MINI dostarczający czujnik gazu palnego TrueLEL

Czujnik gazu czynnika chłodniczego MPS — S4

Czujnik gazu chłodniczego MPS — MINI 

Czujnik metanu nowej generacji

Kalorymetr gazowy przeciwwybuchowy

Głowica inteligentnego nadajnika/detektora gazu