English English

Air quality

  • filtry

Płytka przekaźnikowa dla wstępnie kalibrowanych modułów (FiS3000)

Akcesoria do płytki przekaźnikowej GSR-3 

Akcesoria do płytki przekaźnikowej GSR-3 - Easy Connect

Kompaktowy pojedynczy/podwójny moduł różnicy ciśnień 

Kompaktowa wieloparametrowa tablica jakości powietrza w pomieszczeniach 

Detektor wycieku czynnika chłodniczego i gazów toksycznych

Dostarcza kompletny zestaw informacji o stężeniu radonu

półprzewodnikowy czujnik gazu węglowodorów

czujnik gazu węglowodorów z filtrem węglowym

Półprzewodnikowy czujnik gazu LPG-Propan (R290)

Półprzewodnikowy czujnik gazu LPG-Propan (R290) - filtr krzemionkowy

Półprzewodnikowy czujnik gazu H2

Półprzewodnikowy czujnik alkoholu

Półprzewodnikowe rozpuszczalniki organiczne / VOC / Czujnik gazu alkoholowego