English English

Medical

  • filtry
  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Wysoka prędkość CO2 czujnik - elastyczny i z wieloma opcjami

Wysoka prędkość i miniaturyzacja CO2 czujnik

Niezwykle szybka reakcja CO2 czujnik (50 odczytów/s)

Interfejs PC dla GSS CO2 Czujniki SprintIR

Interfejs PC dla GSS CO2 Czujniki CozIR

Interfejs PC dla GSS CO2 Czujniki ExploIR

Autonomiczny CO2 zestaw ewaluacyjny do CozIR®-A

Autonomiczny CO2 zestaw ewaluacyjny do ExplorIR®-M

Płytka oceny czujników (SEB)

Pasywnie skompensowany czujnik ciśnienia (15-300 psi) niskie/średnie ciśnienie