English English

Motorcycles & RV

  • filtry
  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Czujnik ciśnienia HVAC/chłodzenia

Ceramiczny pojemnościowy czujnik ciśnienia

Hermetycznie zamknięty czujnik ciśnienia

Przetwornik ciśnienia

Czujnik ciśnienia i temperatury

Czujnik ciśnienia HVAC/chłodzenia

Piezorezystancyjne czujniki ciśnienia

Hermetyczne czujniki ciśnienia

Ceramiczny pojemnościowy czujnik ciśnienia Zasilanie 5VDC, wyjście proporcjonalne

Przetwornik ciśnienia