English English

Automotive

  • filtry
  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Detektor wycieku gazu dla A1, A2L, A3

Detektor wycieku gazu do A2L

Detektor wycieku gazu dla gazów palnych

Detektor wycieku gazu dla metanu (CH4)

Detektor wycieku gazu dla wodoru (H2)

Detektor wycieku gazu dla dwutlenku węgla (CO2)

Odłączanie akumulatora wysokiego napięcia