English English

Precalibrated modules

  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Moduł czujnika ozonu bez obudowy

Moduł czujnika ozonu bez obudowy

Moduł wentylowany ozonem z obudową i wentylatorem

Wstępnie skalibrowany moduł CO/CH4 - bez obudowy

Wstępnie kalibrowany moduł CO/CH4 - z obudową

Wstępnie skalibrowany moduł CO/CH4 - bez przypadku - wyjście stężenia

Wstępnie skalibrowany moduł CO/CH4 z obudową i wyjściem stężenia

Wstępnie skalibrowany moduł CO/LPG-Propan (R290) bez obudowy

Wstępnie skalibrowany moduł CO/LPG-Propan (R290) z obudową

Wstępnie skalibrowany moduł CO/LPG-Propan (R290) bez obudowy z wyjściem stężenia

Wstępnie skalibrowany moduł CO/LPG-Propan (R290) z obudową i wyjściem stężenia

Wstępnie skalibrowany moduł CH4 bez obudowy

Wstępnie skalibrowany moduł CH4 z obudową

Wstępnie skalibrowany moduł CH4 bez obudowy, z wyjściem stężenia