English English

Churod

  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Montowany w akumulatorze, aby wykryć niestabilną temperaturę