English English

MEMS pressure sensing elements

  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Wysokociśnieniowy element pomiarowy MEMS silikonowy DIE (1.000-10.000 psi)

Element pomiarowy średniego ciśnienia MEMS z matrycą silikonową (15-500 psi)

Element pomiarowy średniego ciśnienia MEMS z matrycą silikonową (100-1.000 psi)

MEMS silikonowy element pomiarowy średniego ciśnienia (15-500 psi) do pracy w trudnych warunkach

Element pomiarowy niskiego ciśnienia MEMS z matrycą silikonową (1-500 psi))

Wysokociśnieniowy element pomiarowy MEMS silikonowy DIE (1.000-10.000 psi)

Niski koszt elementu czujnikowego MEMS silikonowego DIE o średnim ciśnieniu (15-300 psi)

Niskociśnieniowy (5-300 psi) element pomiarowy MEMS silikonowy DIE o wysokiej dokładności