English English

Uncompensated packages

  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Nieskompensowany czujnik różnicy ciśnień do montażu powierzchniowego (0,04-1 psi)

Nieskompensowany czujnik ciśnienia do montażu przelotowego (5-60 psi)

Nieskompensowany czujnik ciśnienia do montażu powierzchniowego z tyłu (0-500 psi)

Nieskompensowany czujnik ciśnienia do montażu powierzchniowego (5-500 psi)