English English

Passive compensated packages

  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Pasywnie skompensowany czujnik ciśnienia (15-300 psi) niskie/średnie ciśnienie