English English

GVZ Custom Solutions

  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Detektor wycieku gazu dla A1, A2L, A3

Detektor wycieku gazu do A2L

Detektor wycieku gazu dla gazów palnych

Detektor wycieku gazu dla metanu (CH4)

Detektor wycieku gazu dla wodoru (H2)

Detektor wycieku gazu dla dwutlenku węgla (CO2)

Płytka przekaźnikowa dla wstępnie kalibrowanych modułów (FiS3000)

Akcesoria do płytki przekaźnikowej GSR-3 

Akcesoria do płytki przekaźnikowej GSR-3 - Easy Connect

Kompaktowy pojedynczy/podwójny moduł różnicy ciśnień 

Kompaktowa wieloparametrowa tablica jakości powietrza w pomieszczeniach 

Detektor wycieku czynnika chłodniczego i gazów toksycznych

Dostarcza kompletny zestaw informacji o stężeniu radonu