English English

Czujniki gazu

  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Półprzewodnikowy czujnik gazu węglowodorów

Półprzewodnikowy czujnik gazu węglowodorów z filtrem węglowym

Półprzewodnikowy czujnik gazu LPG-Propan (R290)

Półprzewodnikowy czujnik gazu LPG-Propan (R290) - filtr krzemionkowy

Półprzewodnikowy czujnik gazu H2

Półprzewodnikowy czujnik gazu alkoholowego

Rozpuszczalniki organiczne / LZO / półprzewodnikowy czujnik gazu

Czujnik gazu czynnika chłodniczego/freonu (R22)

Czujnik gazu czynnika chłodniczego/freonu (R134a, R410a, R407c)

Czujnik wodoru do wykrywania nieszczelności

Czujnik gazu czynnika chłodniczego/freonu (R32, HFO1234YF)

Czujnik gazu tlenku węgla - filtr węglowy

Czujnik FIS® do wykrywania siarkowodoru (H2S)

Czujnik gazu amoniaku (NH3)/czynników chłodniczych

Czujnik gazu CO/CH4 - filtr węglowy

Czujnik gazu CO/LPG-Propan (R290) - filtr krzemionkowy