English English

MPS™ Refrigerant Gas Sensors

mps-czujnik-czynnika chłodniczego-standard

 

Spektrometr właściwości molekularnych™ (MPS™) firmy NevadaNano Nowy czujnik gazu chłodniczego MPS zapewnia dokładne i niezawodne wykrywanie słabo palnych (A2L) R-32, mieszanin R-454b, R-1234yf i innych gazów chłodniczych o niskim globalnym ociepleniu, takich jak (A1) R744 jak również (A3) R290 i R600 powszechnie stosowane w aplikacjach HVAC. Dzięki ponad 10-letniemu interwałowi kalibracji i żywotności, czujniki czynnika chłodniczego MPS A2L zapewniają wiodącą w branży wydajność i najniższy całkowity koszt posiadania. Posiada wbudowaną kompensację środowiskową i automatyczne autotestowanie zapewniające bezawaryjną pracę.
loading ...

 

  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Czujnik gazu czynnika chłodniczego MPS — S4

Czujnik gazu chłodniczego MPS — MINI 

Jednostka analizująca czujnik gazu czynnika chłodniczego