English English

altelix

Odporne na warunki atmosferyczne obudowy NEMA w wytrzymałej, spawanej konstrukcji ze stali ciągłej o grubości 18 mm

Zaprojektowane, aby pomieścić i chronić szeroką gamę urządzeń, obudowy Altelix Industrial z oznaczeniem NEMA obejmują opcje takie jak chłodzenie i ogrzewanie, konstrukcje z FRP, ABS lub stali oraz w wielu rozmiarach i konfiguracjach. Oprócz naszych standardowych obudów dostępna jest pełna personalizacja. Skontaktuj się z zespołem serwisowym GVZ, aby omówić wymagania dotyczące aplikacji.

  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Stalowa obudowa odporna na warunki atmosferyczne Altelix 16x12x8 NEMA 4X ze stalową płytą montażową Equipment

Altelix 16x12x8 przemysłowa szyna DIN NEMA 4X stalowa obudowa odporna na warunki atmosferyczne

Altelix 16x12x8 Wentylowana stalowa, odporna na warunki atmosferyczne obudowa NEMA ze stalową płytą montażową sprzętu