English English

Motor Protection

Klixon

  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Zabezpieczenie silnika

Hermetycznie zamknięte zabezpieczenie silnika dla jednofazowego zabezpieczenia uzwojenia

Termiczne zabezpieczenie silnika

Zabezpieczenie silnika

Hermetycznie uszczelniona jednofazowa ochrona uzwojenia

Ochrona silnika przez Sensata Klixon

Zabezpieczenie silnika/wyłącznik termiczny

Wyłącznik obwodu

Hermetycznie uszczelniona jednofazowa ochrona uzwojenia

Zabezpieczenie silnika

Jednofazowe hermetyczne zabezpieczenie silnika

Hermetycznie uszczelnione 3-fazowe zabezpieczenia silnika na uzwojeniu