English English

Temperature Switches

Klixon

powietrzna

  • filtry
  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Termostaty o stałej temperaturze

Hermetyczne termostaty Tiny Stat™, 0°F do 350°F, SPST

Termostaty hermetyczne SPDT, od -65°F do 400°F

Termostat tarczowy bimetaliczny 1/2”

Wysokowydajne, przyjazne dla środowiska termostaty 30°F do 400°F, SPST

Termostat tarczowy bimetaliczny 1/2”

Dysk 1/2”, hermetycznie zamknięty termostat

Hermetyczne termostaty bimetaliczne ze stali nierdzewnej, SPST

Hermetycznie zamknięta sonda termostatyczna

½” hermetyczne termostaty tarczowe -65°F do 550°F, SPST

Termostaty o stałej temperaturze

Wysokowydajne, hermetycznie zamknięte termostaty SPST lub SPDT

Dysk ½”, termostaty niskoprofilowe -20°F do 350°F, SPST

Hermetycznie zamknięta sonda termostatyczna

½” hermetyczne termostaty tarczowe, -65°F do 550°F, SPST

Wąskie termostaty różnicowe, 0°F do 300°F, SPST