English English

TEVISO

Logo TevisoloInżynierowie, fizycy i eksperci ds. zastosowań firmy TEVISO Sensor Technologies Ltd. zajmują się produktami do elektronicznego pomiaru danych fizycznych. Nacisk kładziony jest na rozwój i produkcję kompaktowych i wytrzymałych czujników radonu i promieniowania radioaktywnego.

  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

Systemy ciągłego monitorowania radonu (CRM)

Wykrywa cząstki alfa i beta oraz promień gamma

Nuklearny czujnik promieniowania beta i gamma

RN53-STK Zestaw startowy do czujnika Radon