English English

Evaluation kit & Sensor tester

Logo TevisoloInżynierowie, fizycy i eksperci ds. zastosowań firmy TEVISO Sensor Technologies Ltd. zajmują się produktami do elektronicznego pomiaru danych fizycznych. Nacisk kładziony jest na rozwój i produkcję kompaktowych i wytrzymałych czujników radonu i promieniowania radioaktywnego.

  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

RN53-STK Zestaw startowy do czujnika Radon