English English

Gas sensors - wide choice here - reliable oem gas sensor for industrial applications

  • filtry
  • Przełącz na układ siatki
  • Przełącz na układ tabeli

półprzewodnikowy czujnik gazu węglowodorów

czujnik gazu węglowodorów z filtrem węglowym

Półprzewodnikowy czujnik gazu LPG-Propan (R290)

Półprzewodnikowy czujnik gazu LPG-Propan (R290) - filtr krzemionkowy

Półprzewodnikowy czujnik gazu H2

Półprzewodnikowy czujnik alkoholu

Półprzewodnikowe rozpuszczalniki organiczne / VOC / Czujnik gazu alkoholowego

Czujnik gazu czynnika chłodniczego/freonu (R22)

Czujnik gazu czynnika chłodniczego/freonu (R134a, R410a, R407c)

Czujnik wodoru do wykrywania nieszczelności

Czujnik gazu czynnika chłodniczego/freonu (R32, HFO1234YF)